Teak

Sinds november 2009 hebben wij de finca in ons bezit. Op onze finca is tussen 1992 en 1998 circa 290 hectaren aangeplant met teakbomen.

Op de finca zijn verschillende heuvels aanwezig. Het gebied loopt van het noorden naar het zuiden geleidelijk af. Het hoogteverschil tussen het hoogste en laagste punt is …meter. Door de variatie in het gebied zijn de condities voor een optimale groei van teakbomen niet overal gelijk. In de maanden april en mei laten wij de finca door een deskundige onderzoeken. Wij willen weten hoe de totale finca er voor staat. Op basis van dit onderzoek zal een beheer- en onderhoudsplan worden opgesteld. Uit dit onderzoek zal blijken:

  • Welke bomen er nu gekapt moeten worden
  • Wanneer en waar er tussenkap moet plaatsvinden
  • Welke gebieden extra aandacht behoeven
  • Welke bomen beter vervangen kunnen worden door een andere boomsoort.
  • Wat het beste moment van eindkap is
  • De geschatte opbrengst bij de eindkap uitgaande van de huidige marktprijs

Rondom teak wordt veel gespeculeerd. Wij willen geen valse verwachtingen bij u wekken. Wat anderen over teak zeggen, kunt u lezen op de volgende sites: