Wie zijn wij en wat zijn onze plannen?

 

Ganadera La Flecha Pura Vida SA

Ganadera La Flecha Pura Vida SA heeft als enig aandeelhouder de Vereniging van Kopers Ganadera La Flecha (VVK). Ganadera La Flecha Pura Vida SA is de eigenaar van de finca en draagt zorg voor de verdere projectontwikkeling en de verkoop van de resterende kavels. Dit bedrijf wordt lokaal geleid door een ervaren manager (ir. Hans Snelders).

 

Ganadera La Flecha SA

Ganadera La Flecha Pura Vida SA heeft een werkmaatschappij die verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud van de aanwezige bomen op de finca. Taakstelling van deze SA is het opstellen van een beheer- en onderhoudsplan, het inwinnen van deskundig advies en het selecteren van organisaties die voor de leden het onderhoud gaan uitvoeren. Daarnaast is deze SA verantwoordelijk voor de verkoop van het gekapte hout. Ook hiervoor zal de SA voor de leden de meest geschikte partij selecteren.

 

Toezichthouders

Maandelijks legt het management van beide SA’s verantwoording af aan de toezichthouders die door het bestuur van de VVK zijn aangewezen.

 

Eigendom

De gehele finca Ganadera La Flecha is in eigendom van de VVK. De VVK telt nu 340 leden. Deze personen wonen voornamelijk in Nederland en België en beschikken over individueel op hun naam gestelde kavels. Veel leden hebben een kavel aangeschaft met het oog op waardestijging van de grond en op de kapopbrengst van de teakbomen.
Omdat wij een vereniging zijn, is er een volledig bestuur uit de leden samengesteld, zijn er werkgroepen met diverse taken en is er minimaal ééns per jaar een jaarvergadering. Hierop  worden onder meer de jaarstukken en de begroting gepresenteerd. De jaarcijfers worden door een accountant beoordeeld.