Grond in eigendom

De Finca

De grond die u koopt, heeft u binnen afzienbare tijd in eigendom!

U wordt eigenaar van de door u gewenste kavel via een procedure die nagenoeg gelijk is aan de procedure om in Nederland een kavel in het bezit te krijgen. De aanschaf verloopt via een makelaar en notaris.

Door hier [link] te klikken, ziet u een lijst met Nederlandse en buitenlandse makelaars die kavels in hun portefeuille hebben. Door de aanschaf van een kavel wordt u eigenaar van de grond en van de bomen die er op staan. U krijgt een door de plaatselijke notaris uitgereikt bewijs van eigendom. Uw eigendom wordt ook in het kadaster van Costa Rica vastgelegd. Het kadaster van Costa Rica geldt als zeer betrouwbaar en is openbaar. Het is ook online te raadplegen via www.registronacional.go.cr.

Korting
U kunt met korting en via een aanbetaling in het bezit komen van een kavel, zolang het traject van vergunningaanvraag, verkaveling en wegenaanleg nog niet is voltooid. Na de aanbetaling wordt een koopcontract opgesteld. Naar verwachting is in de zomer van 2010 het genoemde traject voltooid. Dan vervalt de korting en moet bij de notariële overdracht de gehele som ineens worden voldaan.