Aankoopprocedure

 1. U geeft aan de makelaar aan interesse te hebben voor een specifieke kavel.
 2. De makelaar reserveert voor u de kavel. Dit wordt direkt op onze site zichtbaar. Op deze manier kunnen andere makelaars niet dezelfde kavel verkopen. Indien u niet tot koop overgaat, wordt na twee weken de reservering van de kavel teniet gedaan.
 3. U krijgt van de makelaar een opgaveformulier. Na deze ingevuld te hebben, stuurt u deze op naar de makelaar.
 4. De makelaar stelt een koopovereenkomst op en zendt deze in tweevoud naar u toe.
 5. U besluit te kopen, ondertekent de koopovereenkomst, maakt het geld (de aanbetaling) over en stuurt het contract naar ons terug.
 6. Wij sturen u de betalingsbevestiging en markeren de kavel op de site als verkocht.
 7. U ontvangt een instructie om alle formaliteiten, ter voorbereiding op de daadwerkelijke overdracht, uit te voeren.
  1. U laat zich, indien u dit wenst, door een jurist/notaris in Costa Rica adviseren wat in uw geval de beste manier is om het grondstuk in eigendom te verkrijgen. Wij geven u hierbij onze volledige ondersteuning.
  2. U stuurt ons een kopie van uw paspoort en laat de handtekening bij een notaris legaliseren
 8. Nadat u alle formaliteiten heeft uitgevoerd, kunt u zonder dat u daarvoor naar Costa Rica moet gaan het grondstuk in eigendom krijgen. Het overgaan in eigendom vindt in Costa Rica plaats en wordt daar door een notaris uitgevoerd.De door u gekochte kavel laten wij bij het kadaster registreren.
 9. Wij laten vervolgens de overdracht plaatsvinden
 10. Na enige weken krijgt u van ons alle formele documenten.
  1. Een gecertificeerde kopie van de overdracht
  2. Een officieel document van het nationaal register dat wij door de Nederlandse ambassade laten legaliseren