Uw kavel op Ganadera La Flecha

  

Er zijn diverse soorten kavels te koop, zoals kavels met bomen (teak, melina en pochote), kavels aan de rivier en berg- en zeezichtkavels. Ook de grootte van de kavels verschilt. De vierkante meter prijs van de kavels wordt bepaald door de ligging (bijvoorbeeld met uitzicht op zee of aan de rivier) en door de aanwezigheid van bomen.

Wat is er nog te koop?
Een actuele weergave van de nog te koop staande kavels, de ligging en de vierkante meter prijs vindt u onder Masterplan (kaart). Daar kunt u zien welke kavels beschikbaar zijn en wat de eigenschappen daarvan zijn.

U kunt een huis bouwen op uw kavel!
In principe is het op iedere kavel mogelijk om een huis te bouwen.  Daarvoor wordt een vergunning verstrekt als u een ontwerp voor het huis heeft ingediend. Ook krijgt u een kapvergunning als u bomen wil kappen en verkopen. Kopers van kavels met bomen erop delen in de kapopbrengst.